Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Dan wordt er stilgestaan bij de impact van het hebben van kanker. Ook het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van hun naasten of nabestaanden – wordt onderstreept. Tegelijkertijd willen we deze speciale dag gebruiken om preventie, detectie, onderzoek en behandelingen die ontwikkeld worden voor het voetlicht te brengen.

ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar kanker. We hebben een aantal projecten voor u uitgelicht:

Laatste ontwikkelingen

Leven met kanker


Psychosociale nazorg bij kanker

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. De psychosociale zorg voor deze patiënten wordt tijdelijk weer vergoed en de effectiviteit van de behandeling wordt onderzocht.


Bekijk de film


Flink bewegen helpt patiënten met kanker

Intensief bewegen is goed voor patiënten met kanker. Onderzoeken naar de effecten van beweging verlopen echter moeizaam, omdat patiënten niet willen deelnemen aan de ‘inactieve’ controlegroep. Onderzoekers van het UMC Utrecht testten bij borstkankerpatiënten een nieuwe onderzoeksmethode, die goed blijkt te werken.


Lees het artikel in Mediator

Uitgelichte onderzoeken


Preventie van kanker

Screening bij de gezonde burger richt zich op preventie van ziekten. Door risico-indicatoren of de aanwezigheid van een ernstige ziekte of aandoening in een vroeg stadium op te sporen, kan eerder worden ingegrepen. Hierdoor is de kans op herstel groter. Vroege opsporing vormt een onmisbare schakel in de keten van preventie-curatie-care.


Lees meer over preventie


Onderzoek naar compleet dna-profiel voor therapie op maat bij melanoom

Een consortium onderzoekers van verschillende Nederlandse universitair medische centra en Hartwig Medical Foundation ontvingen subsidie van het programma Personalised Medicine, voor een uitbreiding van de TANGO-studie. Hiermee zoeken zij in het complete DNA-profiel van individuele patiënten naar biomarkers die voorspellen of iemand wel of niet zal reageren op immunotherapie.


Lees het nieuwsbericht


Kanker.nl ontwikkelt voorlichtingsmateriaal over Next Generation Sequencing

Onderzoek en behandeling van kanker is in toenemende mate gebaseerd op sequencing technieken waarbij het DNA van de tumor van de patiënt wordt onderzocht. Met Next Generation Sequencing (NGS) kan een groter deel van het DNA sneller en goedkoper worden onderzocht. Deze belangrijke ontwikkeling in de tumorgenetica biedt meer diagnostische mogelijkheden en kans op een behandeling op maat (personalised medicine).


Lees het nieuwsbericht


Regionale oncologische netwerken

In Nederland krijgt niet iedereen met de diagnose kanker altijd een state-of-the-art behandeling. De ontwikkeling van regionale oncologienetwerken moet dat verbeteren. Zorgprofessionals werken in die netwerken samen voor de best haalbare zorg voor elke kankerpatiënt. Het Citrien-programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ stimuleert hen daarin.


Lees meer over deze netwerken van het Citrienfonds

Lees meer Foto: MorgueFile

Reageer