Vijf nieuwe internationale projecten gaan zich richten op het verbeteren van begrip van de factoren die bijdragen aan sociale inclusie, burgerparticipatie, waardigheid en kwaliteit van leven voor mensen met een neurodegeneratieve aandoening en hun naasten.

De projecten worden gefinancierd vanuit het EU Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases. ZonMw draagt financieel bij vanuit het nationale programma Memorabel (onderdeel van het Deltaplan Dementie) aan het internationale programma JPND. Ook Alzheimer Nederland financiert mee aan een aantal projecten.

Een overzicht van de nieuw gehonoreerde projecten:

Co-Designing the Dementia Diagnostic Process and Post-Diagnostic Care ( 733051081)

De onderzoekers zullen in co-creatie met mensen met dementie, mantelzorgers en professionele hulpverleners internationaal toepasbare toolkits en verandercampagnes ontwikkelen. Deze toolkits zijn   gericht op het verbeteren van het diagnostisch proces en de zorg na de diagnose.

Social Health And Reserve in the Dementia patient journey (733051082)

Het is nog onduidelijk wat de invloed van de sociale omgeving van het individu om een balans te vinden tussen mogelijkheden en beperkingen heeft op verloop en prognose van dementie. Dit project heeft als doel de interactie tussen sociale gezondheid en biologische factoren te ontrafelen gedurende het hele ziekteverloop van dementie. Vanaf het vroegste ontstaan tot het verlies van onafhankelijkheid.

Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance (733051083) 

Onderzoek naar het verloop van de ziekte van Alzheimer kijkt tot nu toe steeds naar een deel van het ziekteproces, maar niet naar het hele traject. Met behulp van geavanceerde statistische technieken kan men de kosteneffectiviteit van de verschillende interventies, zoals leefstijl en medische interventies, simuleren en hun effect op korte en lange termijn evalueren.

Scaling up the Family Carer Decision Support Intervention: A transnational effectiveness-implementation evaluation 733051084 

Family Carer Decision Support (FCDS) is in Noord-Ierland ontwikkeld om naasten van mensen met ernstige dementie te informeren over wat men kan verwachten. Zij voelden zich daardoor zekerder in het maken van keuzes aan het einde van het leven van de persoon met dementie, en zij waren meer tevreden met de zorg. Dit onderzoek evalueert hoe de FCDS opereert, wat de kosten ervan zijn en of de in Noord-Ierland gevonden positieve effecten ook in de andere landen bevestigd worden.

European eHealth care model for rare neurodegenerative diseases (733051085) 

Onderzoekers binnen dit project richten zich op het verbeteren van zorg voor patiënten met zeldzame neurologische aandoeningen. In dit project wordt een eHealth-interventie ontwikkeld met en voor patiënten en hun naasten, inclusief coaching-op-maat via een veilige beeldbeltoepassing.

Memorabel

Het doel van het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit doet ZonMw door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies en zorgmodellen.

Meer informatie

Lees meer Foto: MorgueFile

Reageer