Vandaag publiceert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de Kerncijfers Publieke Gezondheid 2021. Dit overzicht geeft voor acht belangrijke thema’s binnen de volksgezondheid de stand van zaken weer. Bestuurders (zoals de staatssecretaris van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wethouders) kunnen deze cijfers in gesprekken over de ontwikkelingen binnen de volksgezondheid gebruiken. Of bij het maken van nieuw beleid.

De Kerncijfers geven een beeld van de thema’s die voortvloeien uit de wet publieke gezondheid.  Bijvoorbeeld over verschillen in gezondheid van kinderen en jongeren tussen Nederlandse regio’s en gemeenten en hoe we het doen ten opzichte van een aantal omringende landen. Als er voor een cijfer een bepaald doel wordt nagestreefd zoals in het Nationaal Preventieakkoord, is dat ook beschreven. De thema’s die aan bod komen gaan vooral over de volksgezondheid. Om de doelen te bereiken, is ook samenwerking op andere gebieden nodig. De cijfers zijn daarom ook van belang voor andere ministers, staatssecretarissen en wethouders.

De acht thema’s zijn:

  • Gezondheid van kinderen en jongeren
  • Gezonde leefomgeving
  • Rampen en crises
  • Infectieziekten
  • Gezondheidsinformatie en beleid
  • Gezondheid van ouderen
  • Gezonde leefstijl
  • Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

In gesprek over nieuw beleid en maatregelen

Met deze Kerncijfers Publieke Gezondheid kunnen lokale en nationale overheden in gesprek gaan over (nieuw) gezondheidsbeleid en maatregelen. De Rijksoverheid, de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten en lokale bestuurders komen twee keer per jaar bij elkaar voor ‘bestuurlijk overleg publieke gezondheid’. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland ondersteunen dit overleg met hun kennis en ervaring. De kerncijfers worden in dit overleg gebruikt als dashboard op het gebied van volksgezondheid.

Lees meer Foto:

Reageer