Nieuwsbericht | 29-03-2021 | 10:00

De besluitvorming over het instellen of opheffen van een vergunningplicht voor een bijzondere medische verrichting vergt steeds maatwerk. In een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport, geeft de Gezondheidsraad een handreiking voor meer eenduidigheid en transparantie in de besluitvorming. De raad heeft daartoe een beoordelingskader opgesteld en doet aanbevelingen voor de toepassing daarvan.

Foto:

Reageer