Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. Daarom gaan 10 projecten in de verpleging en verzorging aan de slag met een toegankelijk overzicht van goed beschreven voorbeelden. In deze vlogreeks stellen zij zich voor.

De focus van de 10 projecten is heel divers; bijvoorbeeld verpleegkundig leiderschap, een handreiking voor een interventie bij onbegrepen gedrag bij dementie en de 7-stappen-methodiek voor een gepersonaliseerd klinisch signaleringsplan bij een psychiatrische crisis. Projectleiders en andere betrokkenen stellen zichzelf voor en gaan kort in op het project. Wat is de relevantie van het project en welk specifiek probleem ligt eraan ten grondslag? Wat is het doel? Welke aanpak is er gekozen? En welke resultaten levert het naar verwachting op? Door de antwoorden op dit soort vragen te delen, leren projecten van en met elkaar.

Inhoud

Rouwzorg door verpleegkundigen bij naasten van een patiënt op de Intensive Care

Wanneer iemand overlijdt op de Intensive Care (IC) is dat ingrijpend voor naasten. En de situatie op een IC is niet bevorderlijk voor een intiem afscheid. In dit project wordt een ‘goed voorbeeld’ uitgewerkt van hoe verpleegkundigen naasten kunnen bijstaan rond het overlijden van een dierbare op de IC. ‘Aan de hand van ervaring in de dagelijkse praktijk, maar ook gebaseerd op bestaande onderzoeksresultaten hebben we gemerkt wat naasten helpt om de situatie beter te verwerken,’ zegt verpleegkundig onderzoeker bij het Erasmus MC Margo van Mol.

Nurses in the Lead: leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen

In dit project worden aspirant-trainers (ervaren wijkverpleegkundigen) getraind om het leer- en verbeterprogramma Nurses in the Lead binnen de eigen organisatie uit te voeren. Gerrie Bours, universitair docent bij de Universiteit Maastricht en hoofddocent bij Zuyd Hogeschool: ‘De zorg wordt steeds complexer en de rol van de wijkverpleegkundige verandert. En daar is leiderschap voor nodig.’ Michelle Meertens, wijkverpleegkundige bij Envida, geeft aan wat dit programma betekent voor de praktijk.

Qwiek.up ADL interventie

De Qwiek.up is een kantelbare mobiele projector waarmee beelden op de muur of het plafond worden geprojecteerd, begeleid door rustige of juist activerende muziek. Het doel van deze interventie is om onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) situaties te voorkomen of te verminderen. Nadine Spierts, docent en onderzoeker bij Zuyd Hogeschool, vertelt over de handreiking die is ontwikkeld voor de inzet van de Qwiek.up.

Duale Aansturing in de wijkverpleging

Henk Rosendal, lector De Gezonde Wijk bij Hogeschool Rotterdam, vertelt in zijn vlog over het model van Duale Aansturing. Bij duale aansturing in de wijkverpleging werkt de wijkverpleegkundige nauw samen met de zorgmanager. Een van de voordelen van dit model is dat het wijkverpleegkundigen professionele vrijheid geeft. In dit project wordt een stappenplan gemaakt voor implementatie zodat elke organisatie met duale aansturing aan de slag kan gaan.

Naar een Klinisch Signaleringsplan op de HIC in 7 stappen. De KSP7s Methodiek.

Suzanne Verschueren (docent en onderzoeker bij Hogeschool Utrecht) en regieverpleegkundigen op de High & Intensive Care (HIC) bij Altrecht Robert Eijpe en Marlies van de Pas, bespreken de 7-stappen-methodiek voor een gepersonaliseerd klinisch signaleringsplan. Dit plan helpt verpleegkundigen op een acute psychiatrische opnameafdeling om crisissignalen te herkennen en een op de patiënt afgestemde interventie in te zetten.

De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk: specialist én generalist

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen voortdurend om aanpassingen in het zorgaanbod in de eerste lijn. Hoe geeft de verpleegkundig specialist, werkzaam in de huisartsenpraktijk, haar generalistische en specialistische taken vorm? Nienke Bleijenberg, lector bij Hogeschool Utrecht en senior-onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, bespreekt het praktijkvoorbeeldenproject waarin onderzoek wordt gedaan naar deze gecombineerde rol van de verpleegkundig specialist.

Verpleegkundig specialist in de wijk

‘De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar mensen thuis. Voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk betekent dit dat zij te maken krijgen met hoge complexe zorg. De huidige teams zijn vaak nog onvoldoende hiervoor toegerust,’ vertelt Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening aan de HAN University of Applied Sciences. Een mogelijke oplossing voor deze uitdaging? Het toevoegen van een verpleegkundig specialist aan de wijkverpleging.

Leerafdelingen als innovatieplatform voor vitaal leren en werken

‘Het tekort aan verpleegkundigen is momenteel zichtbaarder dan ooit. Om de kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te waarborgen is het cruciaal dat er voldoende, goed opgeleide verpleegkundigen zijn die met plezier naar hun werk gaan. De beschrijving van dit goede voorbeeld draagt daaraan bij,’ zegt Pepijn Roelofs, universitair docent Arbeid en Gezondheid bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Roelofs is als projectleider verbonden aan het project dat wordt uitgevoerd vanuit het penvoerderschap van lector en hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs Evelyn Finnema.

Verpleegkundigen geven het Goede Voorbeeld voor transitiezorg

‘In Nederland groeien meer dan een miljoen kinderen op met chronische aandoeningen en bij hun transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg komt uitval uit de zorg regelmatig voor,’ zegt AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg bij Hogeschool Rotterdam. Bij transitiezorg werken zorgverleners uit de kinderen- en volwassenenzorg samen. Hoe komt een goede praktijkbeschrijving van een transitiepoli tot stand? 

Verpleegkundige Hartzorg op Afstand

Mensen met hartfalen hebben er baat bij om bij het instellen op medicatie nauw gevolgd te worden; dit kan met hartzorg op afstand. Senior-onderzoeker Annemarie van Hout en onderzoeker Loes Bulle-Smid, van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg bij Windesheim, bespreken hoe ze hebben achterhaald wat goede voorbeelden van verpleegkundige hartzorg op afstand zijn. Een goede beschrijving van deze voorbeelden draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Programma Verpleging en Verzorging

De 10 projecten zijn gefinancierd vanuit het programma Verpleging en Verzorging. De goed beschreven praktijkvoorbeelden kunnen verdere navolging krijgen in volgende subsidierondes van het programma. Daarin zal bijvoorbeeld ruimte worden geboden voor verdere onderbouwing en/of bredere implementatie van de goed beschreven praktijkvoorbeelden en andere reeds bestaande en beschreven interventies. De 10 goede voorbeelden projecten zijn dus niet gericht op het (verder) onderbouwen van de effectiviteit van interventies.

Eindreactie ZonMw

Meer informatie

Lees meer Foto:

Reageer