BIA rekentool: nieuwe versie beschikbaar

Waarvoor worden BIAs gebruikt binnen de gezondheidszorg

Een positieve uitkomst op de gezondheid van patiënten vormt de basis voor de afweging om een interventie te implementeren of te de-implementeren binnen een instelling, ziekenhuis dan wel op zorgstelselniveau. Daarnaast is de totale benodigde investering vanuit de samenleving, zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder – ofwel de budget impact – een tweede relevante afweging. Een BIA is dan ook een relevant besluitvormingsinstrument voor partijen als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN), de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), zorgverzekeraars, en zorgaanbieders. Met als uiteindelijk doel: de juiste zorg op de juiste plek.

Belang van BIAs voor doelmatigheidsonderzoek

De budget impact van onderzochte interventies is relevant voor beslissers over de (de-)implementatie van de onderzochte interventies. Een zorgvuldig uitgevoerde BIA is daarom een belangrijk onderdeel van (wetenschappelijk) onderbouwde impact van doelmatigheidsonderzoek op de gezondheidszorg. Dit vergroot de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten aanzienlijk. Met een zorgvuldig verrichte BIA wordt de kans vergroot dat resultaten uit doelmatigheidsonderzoek (sneller) worden toegepast in de praktijk.

Graag uw bevindingen

Bent u bezig met een BIA of verwacht u binnenkort een BIA te gaan maken? Gebruik onze rekentool. Wij horen graag uw ervaringen omtrent de bruikbaarheid van de rekentool én de leidraad. Heeft u vragen of opmerkingen of loopt u ergens tegenaan, laat het ons weten via doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl.

    Lees meer Foto:

    Reageer