Op 22 juli 2021 publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een CONCEPT wetenschappelijke opinie over de Maximaal Toelaatbare Inname* van suikers.

In de abstract schrijft EFSA: “The relationship between the intake of dietary sugars and the development of dental caries in humans is well established. After a systematic review of the literature and based on randomised controlled trials, positive relationships were identified between the intake of added and free sugars and the risk of obesity, dyslipidaemia, type 2 diabetes mellitus, non-alcoholic fatty liver disease, and hypertension in the general population. However, the available data did not allow the setting of a UL or a safe level of intake for dietary sugars.”

Op basis van de beschikbare data kon EFSA in dit conceptrapport dus niet komen met een onderbouwde maximale of veilige waarde voor de inname van totale, toegevoegde of vrije suikers. Tot en met 30 september 2021 is er een publieke consultatie en is er de mogelijkheid om te reageren op het conceptrapport. Het definitieve rapport wordt eind 2021 verwacht.

*Een Maximaal Toelaatbare Inname is het maximale niveau van de chronische dagelijkse inname van (totale/toegevoegde/vrije) suikers afkomstig van alle geconsumeerde voedingsmiddelen waarvan wordt geoordeeld dat het onwaarschijnlijk is dat dit innameniveau een risico op nadelige gezondheidseffecten voor mensen vormt. Een veilige inname is de hoogste chronische inname van suikers waarover redelijk vertrouwen bestaat dat er geen schadelijke effecten aan zijn verbonden. Dat wil zeggen een grenswaarde voor de dagelijkse inname die niet samenhangt met schadelijke gezondheidseffecten.

Achtergrondinformatie

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is een agentschap van de Europese Unie dat onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft in verband met voedselveiligheid. In juni 2016 ontving de EFSA het verzoek van vijf Europese landen (i.e. Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) om te komen met een advies over de Maximale Toelaatbare dagelijkse gebruikelijke inname van (totale/toegevoegde/vrije) suikers waarbij het onwaarschijnlijk is dat er nadelige gezondheidseffecten optreden. Het doel van dit advies is om de 25 Europese Overheden te ondersteunen met het opstellen van Richtlijnen voor de inname  van suikers in hun land, op basis van wetenschappelijke feiten.

Wat is de Richtlijn voor de inname van suikers in Nederland?

In 2015 publiceerde de Gezondheidsraad de laatste Richtlijnen goede voeding. Deze richtlijnen zijn geformuleerd in termen van voedingsmiddelen. Hierin wordt geadviseerd om “Zo min mogelijk suikerhoudende dranken te drinken”. Onder suikerhoudende dranken vallen onder andere vruchtendrank, vruchtennectar, frisdranken, ijsthee, gevitamineerd water en sportdranken waaraan suikers zijn toegevoegd. De Gezondheidsraad heeft verder geen richtlijn opgesteld voor de inname van suikers.

Standpunt Kenniscentrum suiker & voeding

Kenniscentrum suiker & voeding verwelkomt de inspanningen van de EFSA om tot een wetenschappelijk onderbouwd advies te komen voor een veilige inname van suikers en zal het rapport van de EFSA goed inhoudelijk bestuderen.
Kenniscentrum suiker & voeding baseert haar communicatie op wetenschappelijke feiten, op richtlijnen van onafhankelijke adviesorganen zoals die van de Gezondheidsraad en de EFSA.

Origineel Foto:

Reageer