In het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM en partners is de gecombineerde leefstijlinterventie ‘Samen Sportief in Beweging’ onlangs erkend op niveau II: de eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Erkenningstraject RIVM en partners

Van steeds meer leefstijlinterventies is bekend dat ze voldoen aan criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stellen de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Op de website van RIVM ziet u welke interventies zij onlangs een erkenning gaven.

Over de leefstijlinterventie Samen Sportief in Beweging

Deze leefstijlinterventie richt zich op volwassenen met overgewicht en een slechte gezondheidsbeleving. Het doel is dat deelnemers na afloop een gezond gewicht hebben en dat kunnen behouden door een structurele aanpassing van hun leefstijl.

De deelnemers worden een jaar lang begeleid door een fysiotherapeut, diëtist en sportaanbieders van laagdrempelig aanbod uit de buurt. Ze starten met een basiscursus van 8 weken. Deelnemers worden geprikkeld zelfstandig te bewegen door verschillende bewegingsvormen te ervaren en daarna hun gekozen bewegingsvorm zelfstandig voort te zetten. Tijdens de cursus wordt op buurtniveau een daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening, welzijn en sport.

Belang van een integrale aanpak

Overgewicht is een complex probleem en het terugdringen ervan is niet eenvoudig. In de zoektocht naar meer kennis over het aanpakken van overgewicht en het stimuleren van een gezonde leefstijl laten we onderzoek uitvoeren en stimuleren we het gebruik van nieuwe inzichten en kennis. Van het volhouden van gezond gedrag tot gezonde voeding en bewegen. Hieruit blijkt dat vooral samenwerking en een integrale aanpak belangrijk is. Gecombineerde leefstijlinterventies zijn hier een mooi voorbeeld van.

Meer informatie

Lees meer Foto:

Reageer