ZonMw nodigt industrie, onderzoeksinstellingen en regelgevende instanties uit om een uitdaging te formuleren voor fase 0 van de subsidieoproep Create2Solve. In het initiatief Create2Solve staan de uitdagingen van het bedrijfsleven met proefdiervrije innovaties centraal. Kennisinstellingen en private partners gaan in een volgende fase aan de slag met een project voor een oplossing.

De industrie, regelgevende instanties en onderzoeksinstellingen zijn steeds vaker op zoek naar oplossingen om bijvoorbeeld hun voorspelling van de klinische werkzaamheid en/of risico- en veiligheidsbeoordelingen zonder het gebruik van diermodellen te kunnen doen, maar momenteel zijn er nog onvoldoende oplossingen beschikbaar. Deze partijen kunnen nu tot en met 6 januari 2022 uitdagingen indienen waarvoor zij een proefdiervrije oplossing willen laten ontwikkelen. Vervolgens komen de betrokken partijen samen in een matchmaking bijeenkomst dit najaar om de uitdagingen te formuleren tot een subsidieoproep. Hiermee stimuleert ZonMw de ontwikkeling van impactvolle proefdiervrije innovaties die moeten leiden tot verkoopbare methoden, modellen en/of diensten.

De fases van Create2Solve

Create2Solve bestaat uit drie fases. Fase 0 is nu gestart:

•    Fase 0: ‘Request for Challenges

Industrie, regelgevende instanties en onderzoeksinstellingen dienen uitdagingen, ofwel challenges, in, gericht op het oplossen van huidige problemen om op een proefdiervrije manier te innoveren. Hiermee vragen zij de ontwikkeling van een dierproefvrije oplossing voor een probleem, waarvoor momenteel diermodellen onvoldoende zijn en geen passende alternatieven zijn. Twee uitdagingen worden geselecteerd en geformuleerd tot een subsidieoproep.

•    Fase 1: ‘Proof of concept projecten’

Kennisinstellingen kunnen samen met partners uit het midden en kleinbedrijf (MKB) een ‘proof of concept’ projectvoorstel indienen voor proefdiervrije oplossingen op de uitdagingen. Maximaal drie projecten per uitdaging worden geselecteerd door een commissie van experts. Deze gaan in fase 1 van start en de looptijd is 8 maanden.

•    Fase 2: ‘Uitwerking oplossing – Ondezoeksprojecten’

Twee geselecteerde ‘proof of concept’ projecten, één per uitdaging, ontwikkelen hun proefdiervrije innovatie verder tot een prototype. De duur van het onderzoeksproject is vier tot vijf jaar.

Financiering en looptijd

De financiering voor Create2Solve is afkomstig van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Stichting Proefdiervrij. Per ‘proof of concept’ project is een maximaal budget van € 100.000,- beschikbaar voor de duur van acht maanden. Voor de onderzoeksprojecten is – naar verwachting – een maximaal budget van € 900.000,- beschikbaar per project voor vijf jaar.

Meer informatie

Met de subsidieoproep Create2Solve, onderdeel van het programma ‘Meer Kennis Met Minder Dieren’, organiseert ZonMw vraag gestuurd onderzoek naar proefdiervrije innovaties.

•    Request for Challenges

•    Create2Solve is een initiatief van het programma Meer Kennis met Minder Dieren

Lees meer Foto:

Reageer