Door het coronavirus proberen velen voedselverspilling tegen te gaan door het (uit)delen van maaltijden. De NVWA geeft tips voor degene die maaltijden bereiden om veilig om te gaan met eten.

In deze tijden ziet ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat bedrijven en consumenten er alles aan doen om voedselverspilling tegen te gaan. Maaltijden worden gedeeld met buren, naasten of andere mensen die het nodig hebben. De voedselautoriteit benadrukt dat het belangrijk is om juist nu ook de voorschriften rondom hygiëne en voedselveiligheid te borgen.

Veilig omgaan met eten

Om die reden heeft de NVWA een document opgesteld waarin zij aangeven hoe je veilig kunt omgaan met eten, als producent en als consument. Hierin geeft de voedselautoriteit vijf aandachtspunten om besmetting van levensmiddelen te voorkomen.

1.PNGHandhygiëne

 • Was uw handen regelmatig met stromend water en zeep, minstens 20 seconden
 • Droog uw handen regelmatig met droge handdoeken of papier

2.PNGHygiëne en inrichting

 • Houd de risico’s op verontreiniging van levensmiddelen zo klein mogelijk.
 • Maak de bedrijfsruimten goed schoon.
 • Maak alle oppervlakten en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen
  goed schoon.

3.PNGBescherming van consumenten en levensmiddelen

 • Voorkom dat consumenten de levensmiddelen kunnen aanraken. Bied geen
  levensmiddelen aan die consumenten zelf moeten verpakken.
 • Voorkom kruisbesmetting door rauw en bereid voedsel van elkaar gescheiden te houden,
  schone materialen te gebruiken en je handen goed te wassen.
 • Voorkom dat insecten, ongedierte en huisdieren in de ruimte komen waar
  levensmiddelen worden bewerkt of opgeslagen.
 • Informeer de consument over de aanwezigheid van één of meerdere allergenen in het
  product (mondeling of schriftelijk).

4.PNGTemperatuur bederfelijke levensmiddelen

 • Bewaar levensmiddelen zoals aangegeven op de voorverpakking van het product.
 • Bewaar bederfelijke levensmiddelen op ten hoogte 7°C en bewaar warme
  levensmiddelen boven de 60°C. Deze temperaturen gelden ook tijdens het bezorgen van
  levensmiddelen.
 • Verhit rauwe ingrediënten en producten altijd boven de 75°C.
 • Koel alle bereide producten zo snel mogelijk terug naar 7°C of lager. Verdeel daarbij
  grotere hoeveelheden bereide producten in kleine porties, zodat het terugkoelen sneller
  gaat.

5.PNGControle voedselveiligheid

 • Werk met een voedselveiligheidsplan.
 • Beschik over een goed werkende kernthermometer.
 • Voer controles uit volgens het voedselveiligheidsplan.
 • Neem corrigerende maatregelen wanneer blijkt dat de voedselveiligheid niet voldoet.

Bron: VMT

Link naar artikel

Reageer