Er zijn wel of geen tekenen dat de patiënt oncomfortabel is (pijn, ongemak)

welgeenonbekend

Om hierop een antwoord te geven kunt u de volgende vragen verkennen.

Is sprake van: moeizame ademhaling, kreunen, gezichtsuitdrukking (fronsen/grimasseren), oprispingen, lichaamstaal (verstarren, afweer, onrust), plukkerigheid, hoge pols.

Hoe is het comfort bij zorgmomenten/ wisselligging volgens de verpleegkundige?

Is het mogelijk een onderliggende oorzaak van het discomfort aan te wijzen (bv pijn, misselijkheid, delier, houding, angst, onrustige omgeving, urineretentie, obstipatie)?

Zijn er mogelijkheden om het comfort te verbeteren?

Lees meer Foto: MorgueFile

Reageer