© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder met matig overgewicht was in 2018-2020 ruim de helft tevreden met hun gewicht. Van de volwassenen met ernstig overgewicht was dat een kwart. Ten opzichte van 2015-2017 steeg het deel van de volwassenen met ernstig overgewicht dat aangeeft hier tevreden mee te zijn. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft overgewicht, dit aandeel is vanaf 2015 onveranderd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
In de enquête Sociale samenhang en welzijn worden vragen gesteld over tevredenheid met het gewicht. Mensen van 18 jaar of ouder met ernstig overgewicht zijn het minst tevreden over hun gewicht (26 procent). Van de mensen met matig overgewicht zegt 54 procent tevreden te zijn met hun gewicht, van degenen met een normaal gewicht is dat 85 procent.

Tevredenheid met gewicht, 2018/2020
Ondergewicht 64,6 24 11,4
Normaal gewicht 84,5 12,3 3,3
Matig overgewicht 53,5 33,4 13,1
Ernstig overgewicht 25,8 35,3 38,9

Vaker tevreden met ernstig overgewicht

Het deel van de volwassenen met ernstig overgewicht dat aangaf tevreden te zijn met hun gewicht, nam toe van 22 procent in 2015-2017 tot 26 procent in 2018-2020.

Ontwikkeling tevredenheid met gewicht
Ondergewicht 2015/2017 57,7 23 19,3
Ondergewicht 2018/2020 64,6 24 11,4
Normaal gewicht 2015/2017 83,9 12,2 3,8
Normaal gewicht 2018/2020 84,5 12,3 3,3
Matig overgewicht 2015/2017 52,4 33,3 14,2
Matig overgewicht 2018/2020 53,5 33,4 13,1
Ernstig overgewicht 2015/2017 21,8 37,6 40,7
Ernstig overgewicht 2018/2020 25,8 35,3 38,9

Twee derde Nederlanders tevreden met gewicht

In de periode 2018-2020 was 66 procent van de volwassen Nederlanders tevreden met zijn of haar gewicht, 12 procent was ontevreden, en 23 procent was niet tevreden maar ook niet ontevreden. Mannen zijn vaker tevreden met hun gewicht (69 procent) dan vrouwen (62 procent).
Ouderen zijn naar verhouding het vaakst tevreden met hun gewicht: 79 procent van de 75-plussers, tegen 60 procent van de 45- tot 55-jarigen. Ook jongeren (18 tot 25 jaar) tonen zich relatief vaak tevreden met hun gewicht (69 procent).

Tevredenheid met gewicht, 2018/2020
Totaal 65,6 22,8 11,6
Man 69,4 21,2 9,4
Vrouw 61,7 24,5 13,8
Leeftijd
18 tot 25 jaar 69,1 20,5 10,4
25 tot 35 jaar 64,7 21,5 13,7
35 tot 45 jaar 62,7 23,6 13,8
45 tot 55 jaar 59,6 25,9 14,6
55 tot 65 jaar 63,3 24,4 12,3
65 tot 75 jaar 68,6 24,2 7,2
75 jaar of ouder 78,8 16,2 5

Helft Nederlanders heeft overgewicht

Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders van 20 jaar of ouder in 2020 overgewicht had: 37 procent had matig overgewicht en 14 procent ernstig overgewicht. In de jaren 80 had ongeveer een derde overgewicht, daarna nam dit toe tot ongeveer halverwege de jaren ‘10. In de onderzochte periode 2015-2020 was het percentage Nederlanders met overgewicht nagenoeg stabiel.
Mannen hebben vaker dan vrouwen te maken met overgewicht: 54 tegen 48 procent, maar vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht (16 procent, tegen 13 procent van de mannen).

Overgewicht
1981 28,2 5,3
1982 27,9 5
1983 28,4 5
1984 28,2 5,4
1985 28 5,1
1986 29,3 5,1
1987 29,6 5,5
1988 29,1 4,9
1989 29 6,5
1990 28,8 6,2
1991 29,3 5,9
1992 30,1 6,5
1993 30,2 6,3
1994 31,3 7,1
1995 30,9 7,1
1996 31,9 7,2
1997 32,2 8,4
1998 32 8,5
1999 33,5 8,9
2000 34,6 9,7
2001 35,3 9,6
2002 35 10,1
2003 35,3 11,1
2004 35,5 11,4
2005 34,1 11,1
2006 35,1 11,7
2007 34,1 11,6
2008 35,6 11,5
2009 35,3 12,1
2010 36,8 11,4
2011 36,8 11,4
2012 35,9 12
2013 36,4 11,8
2014 36,7 13,6
2015 36,6 13,7
2016 35,8 14,5
2017 35,7 14,2
2018 35,8 15,4
2019 36 15
2020 36,8 14,2

Bronnen

Relevante links

Lees meer Foto: Pixabay

Reageer