NCVGZ 2020 Geannuleerd

‘De kanteling naar meer preventie is onontkoombaar’Op dinsdagavond 2 maart jl. vond de Nationale Gezondheid Verkiezingsdialoog plaats. Kandidaat Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Eva van Esch (PvdD), Liane den Haan (50plus) en Attje Kuiken (PvdA) gingen onder leiding van Lea Bouwmeester met elkaar in dialoog over hoe het preventiebeleid de komende kabinetsperiode eruit zou moeten zien. De dialoog werd bijgewoond door ruim 200 mensen uit de NCVGZ community; professionals, wetenschappers, beleidsmakers en geïnteresseerden die actief zijn in de preventiesector.

Dialoog

De kandidaat Kamerleden vonden het een verademing om met elkaar in dialoog te gaan en op zoek te gaan naar overeenkomsten, in plaats van in debat de verschillen te moeten benadrukken. Ze nodigden ook nadrukkelijk de NCVGZ community uit om meer betrokken te zijn en input te delen, óók na de verkiezingen. Een dialoog dus met het veld en de samenleving meer in het algemeen.

Gezondheid is hét thema

Volgens de kandidaat Kamerleden is gezondheid hét thema voor de komende kabinetsperiode. Een samenhangende aanpak op lange termijn is daarvoor nodig. Helaas gaat dat niet vanzelf. Daarom hield de PvdA het pleidooi voor de invoering van een ‘voorkóm-plicht’ en – opvallend – de zoektocht naar ‘verdienmodellen’ voor preventie. Het moet echt gaan lonen. Liane den Haan van 50plus wil toe naar een stelsel waarin welbevinden en welzijn centraal komen te staan. Goede gezondheid is het doel, in plaats van mensen beter maken.

Preventie veel breder opvatten dan zorg

D66 vindt dat we veel breder moeten kijken. Preventie en gezondheidsbevordering gaan ook -of juist vooral- over de inrichting van wijken, over gezonde lucht, over onderwijs, over het aanpakken van gezondheidsongelijkheden, etc. Het moet niet alleen maar over zorg gaan. De overheid kan mensen stimuleren te bezien wat ze nog meer kunnen doen aan hun gezondheid, in plaats van zich af te vragen wat ze mankeren.

Vervolg preventieakkoord ambitieuzer

Het nationale preventieakkoord moet een ambitieus vervolg krijgen. Voor de Partij voor de Dieren is het voorbij dat de overheid de voedingsindustrie aan tafel uitnodigt. Het preventieakkoord moet worden gesloten met organisaties en experts met kennis van preventie, en niet met partijen met andere, tegenstrijdige belangen. Een volgende crisis als corona wil de PvdD voorkomen met een plan van aanpak ter voorkoming van ziekten die kunnen worden overgedragen van dieren op mensen.

Wissels omzetten

De kandidaat Kamerleden waren het er over eens dat de prikkels voor gedrag, vaak nog de verkeerde kant op sturen. Artsen worden beloond voor het schrijven van DBC’s, en het daarvoor naar de spreekkamer laten komen van patiënten terwijl een consult vaak ook via beeldbellen zou kunnen. D66 wil komaf maken met prikkels gericht op onnodig produceren of die ongezondheid in de hand werken. Tegelijk moet daarbij duidelijk blijven dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid blijven houden. 50plus wil de werkkostenregeling verruimen, om bedrijven te stimuleren in het welbevinden van medewerkers.

Structurele inzet

In aansluiting op een slotvraag van dialoog-voorzitter Lea Bouwmeester geven de deelnemende partijen gezamenlijk aan zich te willen gaan inzetten voor politiek draagvlak voor structurele inzet op preventie, voorbij de tijdelijkheid van pilots en projecten. De stip op de horizon, een gezonde toekomst voor iedereen, moet steeds leidend blijven, aldus Vera Bergkamp van D66.

Toekomstplannen

Corona maakte vorig jaar vervroegd een einde aan de 2020 editie van het Nederlands Congres Volksgezondheid; we moesten dat helaas annuleren. Ook een fysieke 2021 editie zit er nog niet in.


Tegelijkertijd maakt corona dat de beweging naar meer aandacht voor gezondheid in de samenleving actueler en urgenter is dan ooit. Vandaar dat we dit jaar een aantal webinars zullen organiseren die de publieke gezondheid verbinden met de samenleving en waar we energie van krijgen. De webinars haken in op de actualiteit; zodra een thema en datum bekend zijn ontvang je van ons hiervoor een uitnodiging.


Deze sessies zijn een vervolg op het webinar ‘De kracht van vragen stellen’ waaraan in oktober vorig jaar bijna 200 mensen deelnamen. Onder de bezielende leiding van Puck van Dijk – met de methode van het Socratische gesprek – leerden we om anders te denken/kijken.

We gingen op zoek naar de juiste vragen en leerden écht te luisteren naar de ander.  Met als doel: een betere, heldere communicatie en verdieping van het collectieve denken. We hopen zo vanuit het NCVGZ podium een stimulans te geven aan bottom up veranderingen vanuit de publieke gezondheid zelf. Met die bagage gaan we graag de webinars in.

Lees meer Foto:

Reageer