NCVGZ 2020: sprekers zijn bekend

Op 8 april 2020 vindt het NCVGZ, hét congres voor de publieke gezondheid weer plaats. Daar ben jij toch ook bij? Bekijk hier vast de sprekers van de ZonMw track.

De ZonMw track sluit aan op de boeiende hoofdlezing van het congres, verzorgd door prof.dr. Marten Scheffer (WUR). ‘Veerkracht en kantelpunten in complexe systemen’. Binnen onze track kijken we naar de rollen die mensen hebben in zo’n ecosysteem. Hoe krijg je  aan de hand van ‘systeemdenken’ beter zicht op de samenhang en wisselwerking binnen systemen én hoe houd je de mens centraal?

Bereik meer door lerend monitoren

Met inspirerende actuele voorbeelden van 4 verschillende methoden leer je over reflexieve monitoring, narratief waarderen, realistische evaluatie en impact monitoring.

De werkgroep Monitoring & Evaluatie van ZonMw, het RIVM, JOGG, Pharos – GezondIn en Alles is Gezondheid hebben samen een nieuwe visie op monitoren opgesteld. Ze zien dat er een omslag nodig is van smal, evidence-based monitoren op één indicator en ter verantwoording naar lerend en participatief monitoren waarin de context meegenomen wordt.

Sprekers:

  • Marleen Bekker,  Wageningen University & Research, WUR
  • Lette Hogeling Vaandrager (WUR), Floor Schreurs (UM) – Reflexieve Monitoring
  • Bente Steenvoort (JOGG), Anneke Hiemstra (Pharos Gezondin) – Narratief Waarderen
  • Natascha van Vooren  (RIVM) – Realistische Evaluatie
  • Astrid van den Broek (ZonMw), Joey Gijbels (Zonmw) – Impact Monitoring van onderzoek

Leren in een ‘Living Lab’

Heb jij een (complex) gezondheidsvraagstuk dat je graag praktijkgericht wilt onderzoeken? Wellicht kan een ‘living lab’ de uitkomst bieden! In deze sessie ga je aan de slag met de beginselen van een ‘living lab’.  

In het eerste deel van de sessie geven we antwoord op een aantal vragen. Wat is een ‘living lab’, wat is er voor nodig om een living lab tot een succes te maken en hoe ziet een living lab er uit in de praktijk? We laten het zien aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van sportonderzoek.

In het tweede deel van de sessie zetten we op een interactieve manier de eerste stappen tot het creëren van een living lab. Welk (complex) gezondheidsvraagstuk uit jouw beroepspraktijk lenen zich voor een living lab, welke doelgroep staat daarin centraal en welke stakeholders zijn er nodig om het living lab tot een succes te maken? Wellicht komen we samen tot interessante (nieuwe) mogelijkheden.

Spreker:

  • Dr. Frank van Eekeren, lector ‘Sport Impact’ Haagse Hogeschool en onderzoeker, adviseur en docent Sport & Society van de Universiteit Utrecht.

Herkennen en gebruiken van ‘kernelementen’ in interventies

Hoe kun je, uit de grote hoeveelheid van interventies en programma’s, herkennen welke elementen nu eigenlijk écht het verschil maken? Hoe kun je ‘kernelementen’ herkennen, onderzoeken en vervolgens goed gebruiken in je praktijk?

In deze sessie worden resultaten uit onderzoek naar (potentieel) werkzame elementen of kernelementen uit 4 verschillende onderzoeken gepresenteerd. We gaan de discussie aan over wat de praktijk kan met de resultaten van deze onderzoeken.

Aan de hand van 4 onderzoeken lichten projectleiders op het gebied van Jeugd en Preventie hun ervaringen toe.

Na korte pitches van de sprekers kun je naar het onderwerp van jouw keuze. Daar ga je in gesprek gaan over wat dit voor jouw praktijk kan betekenen of over welke uitdagingen je tegenkomt in dit type onderzoek.

Sprekers:

  • Matty Crone, Het CIKEO-Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid-interventies (preventief en lichte opvoedproblematiek).
  • Brechtje de Mooij, Het Consortium Sociale vaardigheden: Onderzoek om te komen tot een reductie van het aantal aan te bevelen interventies op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, onzekerheid.
  • Matty Crone, Goed, Beter, BEST; Inventarisatie van werkzame elementen in stoppen met roken programma’s in de eerstelijnsgezondheidszorg ter onderbouwing van Beslissingen in Eerstelijns Stoppen-met-roken ondersTeuning.
  • Consortium Werkzame Elementen ter Bevordering van een gezond gewicht bij Jeugd (WEB-Jeugd). (spreker volgt binnenkort)

Doe mee en meld je aan!

www.ncvgz.nl

Lees meer Foto:

Reageer