Eind 2019 heeft ZonMw nieuwe projecten gehonoreerd over effectonderzoek naar interventies voor een gezonde leefstijl en welbevinden. Deze projecten gaan komende maanden van start.

Binnen deze projecten wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van bestaande interventies die nog onvoldoende onderzocht zijn én waarvan de praktijk aangeeft daaraan behoefte te hebben. De focus ligt hierbij op de interventies uit de database Gezond en Actief Leven (RIVM Gezond Leven).

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Interventies uit RIVM-database naar een hoger niveau van effectiviteit tillen

Onderzoek naar effectiviteit van de integrale aanpak

Effectonderzoek voor thema’s en doelgroepen waarvoor onvoldoende erkende interventies zijn

Meer informatie

Lees meer Foto: MorgueFile

Reageer