Op 13 april publiceerde de Telegraaf een artikel over een studie die onderzocht of de inname van suikers in het vroege leven een negatieve invloed heeft op de geheugenfunctie via het darmmicrobioom. Dit onderzoek is uitgevoerd op ratten. Uit dit onderzoek concludeerde de Telegraaf dat suiker niet goed is voor de ontwikkeling van de hersenen van het kind.
Klopt deze conclusie wel?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat suiker het geheugen bij kinderen aantast1. Baby’s hebben juist de suikers in moedermelk nodig voor het functioneren en ontwikkelen van de hersenen. De conclusie die in het artikel van de Telegraaf genoemd wordt, is voorbarig en onjuist. Zoals in het Telegraaf artikel uiteindelijk benoemd wordt, gaat het hier om een studie bij ratten. Gevonden resultaten bij ratten gelden niet zomaar voor mensen. Dit werd recentelijk nog aangetoond in een grote systematische review2. De auteurs van het oorspronkelijke artikel claimen niet dat de gevonden resultaten direct vertaald kunnen worden naar de mens. Door de titel van het artikel in de Telegraaf, de tekst in de inleiding en de plaats waar wordt benoemd dat het om een dierenstudie gaat (i.e. pas als er langs een groot plaatje wordt gescrold), wordt de lezer misleid.

Koolhydraten (dus ook suiker) worden in het lichaam omgezet in glucose en zijn een essentiële brandstof voor onze hersenen. EFSA schat dat iedereen vanaf 1 jaar en ouder 130 gram glucose per dag voor de hersenen nodig heeft3. Daarnaast hebben baby’s moedermelk nodig, dat voor ongeveer 7% uit lactose (melksuiker) bestaat, voor een optimale ontwikkeling. Onderzoek bij mensen suggereert ook dat glucose een positief effect heeft op cognitieve processen zoals het geheugen en aandacht op de korte termijn. Ook fructose lijkt een positief effect te hebben op probleemoplossend vermogen bij mensen4-8. Een recente meta-analyse concludeerde ook dat glucose een matig gunstig effect heeft op de hersenfunctie, vooral op het herkenningsgeheugen en de concentratie1.

Bronnen:

1. García, C. R., Piernas, C., Martínez-Rodríguez, A., & Hernández-Morante, J. J. (2021). Effect of glucose and sucrose on cognition in healthy humans: a systematic review and meta-analysis of interventional studies. Nutrition Reviews, 79(2), 171-187.

2. Leenaars CH, Kouwenaar C, Stafleu FR, Bleich A, Ritskes-Hoitinga M, De Vries RB, et al. Animal to human translation: a systematic scoping review of reported concordance rates. Journal of translational medicine. 2019;17(1):1-22.

3. European Food Safety Authority. (2015). Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to glycaemic carbohydrates and contribution to normal cognitive function. EFSA journal, 13(2): 4027.

4. Smith, M.A., Riby, L.M., Eekelen, J.A. (2011). Glucose enhancement of human memory: a comprehensive research review of the glucose memory facilitation effect. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(3): 770-783.

5. Markus, C.R. (2007). Effects of carbohydrates on brain tryptophan availability and stress performance. Biological Psychology, 76(1-2): 83-90.

6. Boyle, N.B., Lawton, C.L., Dye, L. (2018). The effects of carbohydrates, in isolation and combined with caffeine, on cognitive performance and mood – current evidence and future directions. Nutrients. Nutrients, 10(2): 192-239.

7. Mourao, D., Bressan, J., Campbell, W. & Mattes, R. (2007). Effects of food form on appetite and energy intake in lean and obese young adults. International Journal of Obesity, 31: 1688-1695.

8. Martens, M., Lemmens, S., Born, J. & Westerterp-Plantenga, M. (2011). A solid high-protein meal evokes stronger hunger suppression than a liquefied high-protein meal. Obesity, 19: 522–527.

Origineel Foto: Pixabay

Reageer