Van steeds meer leefstijlinterventies is bekend dat ze voldoen aan criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Op deze pagina ziet u welke interventies zij onlangs een erkenning gaven. Bovenaan staat het hoogste erkenningsniveau. 

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Goede aanwijzingen voor effectiviteit (niveau III)

 • Lang Leve de Liefde – Onderbouw (SOA Aids Nederland) is voor leerlingen van vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  , havo en vwo van 13-15 jaar en helpt hen een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling door te maken. De interventie wil ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soaSeksueel overdraagbare aandoeningen/hivhumaan immunodeficiëntievirus
  besmetting voorkómen (15 april 2021).

Naar het overzicht met alle interventies met Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) (VeiligheidNL) vermindert valincidenten bij zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het vier maanden durende programma combineert de  valpreventie interventie In Balans met gezamenlijke lunches en een persoonlijk voedingsadvies (25 maart 2021).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • Lang Leve de Liefde – Bovenbouw (SOA Aids Nederland) is voor scholieren van 15-18 jaar en ondersteunt hen in gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele en genderdiversiteit (15 april 2021).
 • Lang Leve de Liefde – mbo (Rutgers) richt zich op MBO studenten niveau 2 tot 4 en helpt hen gezonde en verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot liefde, relaties en seks (15 april 2021).
 • Adviesgesprek Alcohol Jongeren (Verslavingszorg Noord-Nederland) richt zich op jongeren van 12 tot en met 23 jaar en hun ouders/verzorgers. Het doel is om tijdens een gesprek jongeren te motiveren hun alcoholgebruik te minderen of te stoppen (11 februari 2021).
 • De Gezonde Schoolkantine (Voedingscentrum) is een planmatig ontwikkelde interventie voor alle leerlingen en studenten in de leeftijd van 11 tot 20 jaar zodat zij gezondere voedselkeuzes maken op v(s)o- en mbo-scholen in Nederland. De interventie heeft goed uitgewerkte materialen en biedt een degelijk ondersteuningsaanbod  (11 februari 2021).
 • Future positive micro interventie (Maastricht University) wil de leefstijl verbeteren van werknemers met een lage SEPSociaaleconomische Positie
  . Begrippen als psychologisch kapitaal (hoop, optimisme, veerkracht, vertrouwen in eigen kunnen), toekomstgericht denken en sociale steun spelen een rol in deze interventie (28 januari 2021).
 • Klachtgerichte aanpak depressiepreventie | Loketgezondleven.nl (Trimbos-instituut) richt zich op volwassenen van 18 jaar en ouder met depresssie gerelateerde klachten. Voor iedere klacht (piekeren, stress of slaapproblemen) bestaat een aparte groepscursus (25 maart 2021).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • Love & Sense (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland) stelt jongeren op het mbo in staat gezonde en verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot liefde, relaties en seks. De interventie maakt het mogelijk het gesprek over seksualiteit te voeren met leeftijdsgenoten (22 maart 2021).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkende interventies en het erkenningstraject

Interventieoverzichten en zoekformulier

Lees meer Foto:

Reageer