Sekswerkers financieel getroffen door verbod tijdens eerste lockdown

Slechts een klein deel van de aanvragen voor financiële steun door sekswerkers is goedgekeurd tijdens de lockdown in het voorjaar. Vooral sekswerkers die via opting-in – en niet als zzp’er – werken, ontvingen geen geld van de overheid. Driekwart van de sekswerkers in Hart van Brabant maakte zich dan ook zorgen over hun inkomsten.

Ook voor exploitanten gold dat ze tijdens het verbod op sekswerk financiële problemen hadden. Het mentale welzijn is voor beide groepen ook aanzienlijk gedaald tijdens de eerste lockdown. Dit blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van ZonMw naar de impact van maatregelen tijdens de coronacrisis.

Het onderzoek in de regio Hart van Brabant bestond onder andere uit een enquête. Hieruit bleek dat de meeste sekswerkers niet heeft doorgewerkt tijdens de lockdown. Vooral sekswerkers voor wie sekswerk het hoofdinkomen is, hebben financiële problemen gekregen. Zij moesten hun spaargeld aanspreken, leningen afsluiten of de kosten van de hypotheek tijdelijk stopzetten. Sekswerkers en exploitanten geven duidelijk aan dat er vanuit de overheid passende financiële ondersteuning moet komen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Tilburg en de klankbordgroep Seksworks, gevormd door (voormalig) sekswerkers uit Noord-Brabant.

Meer informatie

Lees meer Foto:

Reageer