Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRACentrale Organisatie Voor Radioactief Afval) te Borssele lag in 2020 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In 2020 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,003 millisievert. Hierbij is er rekening mee gehouden dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

Het RIVM controleert elk jaar de stralingsniveaus aan de terreingrenzen van kerncentrale Borssele, en COVRA. Hiermee ondersteunt het RIVM de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit maakt onderdeel uit van de taak om in kaart te brengen aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Als iemand aan een hoge dosis straling wordt blootgesteld, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

In Nederland worden mensen per jaar gemiddeld aan 2,9 millisievert blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral door medische diagnostiek en door natuurlijke straling in de woning (radon, thoron en externe straling).

Lees meer Foto:

Reageer