Minister Bruins (VWS) informeert, mede namens het ministerie van EZK, de Tweede Kamer over de opdracht aan ZonMw voor een kwartiermaker om te werken aan FAST, een nationaal platform ter stimulering van therapieontwikkeling.

Bekijk hier de kamerbrief of lees meer over FAST.

Lees meer Foto: MorgueFile

Reageer