Nieuwsbericht | 30-06-2021 | 10:00

De regionale centra voor prenatale screening willen een onderzoek doen naar een structureel echoscopisch onderzoek in het eerste trimester van de zwangerschap. De Gezondheidsraad adviseert hiervoor vergunning te verlenen. 

Foto:

Reageer